CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA BÁCH KHOA

Địa chỉ Miền Bắc: Số 146 phố Phan Bá Vành,phường Cổ Nhuế,quận Bắc Từ Liêm,thành phố Hà Nội.

Địa chỉ Miền Nam : 202Chu Văn An,P26,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động : 0916886642 (Ngọc Anh) , 0986966338( Nam Hải)

Website: http://phukiencodien.com -Mail: thietbi.bkmec@gmail.com

Chuyên cung cấp các loại vòng bi gối đỡ chính hãng.

Giá rẻ cạnh tranh và chiết khấu cao.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UCP201, UCP202,UCP 203.UCP204,UCP205,UCP206,UCP207,UCP208,UCP209,UCP2 10,UCP211,UCP212,UCP213,UCP214,UCP215,UCP216,UCP21 7,UCP218,UCP219,UCP220,UCP221,UCP222,UCP223,UCP224 ,UCP225,UCP226,UCP227,UCP228,UCP229,UCP230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UCF201,UCF202,UCF203,UCF204,UCF205,UCF206,UCF207,U CF208,UCF209,UCF210,UCF211,UCF212,UCF213,UCF214,UC F215,UCF216,UCF217,UCF218,UCF219,UCF220,UCF221,UCF 222,UCF223,UCF224,UCF225,UCF226,UCF227,UCF228,UCF2 29,UCF230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UCT201,UCT202,UCT203,UCT204,UCT205,UCT206,UCT207,U CT208,UCT209,UCT210,UCT211,UCT212,UCT213,UCT214,UC T215,UCT216,UCT217,UCT218,UCT219,UCT220,UCT221,UCT 222,UCT223,UCT224,UCT225,UCT226,UCT227,UCT228,UCT2 29,UCT230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UCPA201,UCPA202,UCPA203,UCPA204,UCPA205,UCPA206,UC PA207,UCPA208,UCPA209,UCPA210,UCPA212,UCPA213,UCPA 214,UCPA215,UCPA216,UCPA217,UCPA218,UCPA219,UCPA22 0,UCPA221,UCPA222,UCPA223,UCPA224,UCPA225,UCPA226, UCPA227,UCPA228,UCPA229,UCPA230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UKP201,UKP202,UKP203,UKP204,UKP205,UKP206,UKP207,U KP208,UKP209,UKP210,UKP211,UKP212,UKP213,UKP214,UK P215,UKP216,UKP217,UKP218,UKP219,UKP220,UKP221,UKP 222,UKP223,UKP224,UKP225,UKP226,UKP227,UKP228,UKP2 29,UKP230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UKF201,UKF202,UKF203,UKF204,UKF205,UKF206,UKF207,U KF208,UKF209,UKF210,UKF211,UKF212,UKF213,UKF214,UK F215,UKF216,UKF217,UKF218,UKF219,UKF220,UKF221,UKF 222,UKF223,UKF224,UKF225,UKF226,UKF227,UKF228,UKF2 29,UKF230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh


UCFL201,UCFL202,UCFL203,UCFL204,UCFL205,UCFL206,UC FL207,UCFL208,UCFL209,UCFL210,UCFL211,UCFL212,UCFL 213,UCFL214,UCFL215,UCFL216,UCFL217,UCFL218,UCFL21 9,UCFL220,UCFL221,UCFL222,UCFL223,UCFL224,UCFL225, UCFL226,UCFL227,UCFL228,UCFL229,UCFL230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UCFA201,UCFA202,UCFA203,UCFA204,UCFA205,UCFA206,UC FA207,UCFA208,UCFA209,UCFA210,UCFA211,UCFA212,UCFA 213,UCFA214,UCFA215,UCFA216,UCFA216,UCFA217,UCFA21 8,UCFA219,UCFA220,UCFA221,UCFA222,UCFA223,UCFA224, UCFA225,UCFA226,UCFA227,UCFA228,UCFA229,UCFA230.

Gối đỡ vòng bi FYH,ASAHI,NTN, JIB,FBJ Vui lòng liên hệ mua hàng : 0916886642 Ngọc Anh

UCFC201,UCFC202,UCFC203,UCFC204,UCFC205,UCFC205,UC FC207,UCFC208,UCFC209,UCFC210,UCFC211,UCFC212,UCFC 213,UCFC214,UCFC215,UCFC216,UCFC217,UCFC218,UCFC21 9,UCFC220,UCFC221,UCFC222,UCFC223,UCFC224,UCFC225, UCFC226,UCFC227,UCFC228,UCFC229,UCFC230.