Ông Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: na24.no)


Ngày 26/11, ông Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương của nước này) đã tiết lộ ý tưởng về lộ trình cải cách tài chính của ngân hàng này.'Ông Chu Tiểu Xuyên cho biết sau này về mặt giá cả Trung Quốc sẽ hoàn thiện cơ chế hình thành thị trường hóa tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ, đẩy nhanh việc thúc đẩy thị trường hóa lãi suất.Trên cơ sở đó, sẽ đẩy nhanh thực hiện việc có thể chuyển đổi tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ.Theo kế hoạch trên, trước tiên Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách lãi suất và tỷ giá hối đoái.Hoàn thiện cơ chế hình thành thị trường hóa tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ có nghĩa để sức cung cầu thị trường quyết định nhiều hơn tới thị trường ngoại hối, giảm bớt sự can thiệp của PBoC tới hoạt động bình thường của thị trường ngoại hối.Thúc đẩy cải cách thị trường hóa lãi suất sẽ bao gồm thị trường hóa lãi suất tiền gửi, hoàn thiện cơ chế định giá, báo giá và hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất của ngân hàng trung ương.PBoC đã tích cực triển khai việc thúc đẩy thị trường hóa lãi suất, trong đó có biện pháp đưa ra lãi suất cho vay chuẩn gần đây.Ông Chu cho rằng “trên cơ sở những cải cách này, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh thực hiện có thể chuyển đổi hạng mục vốn Nhân dân tệ.”Ngoài ra, ông Chu cũng nói rằng cải cách tài chính phải nới lỏng mức độ cho phép tham gia vào thị trường, bao gồm cho phép kinh tế tư nhân thành lập cơ cấu tài chính nhỏ và vừa, mở rộng mở cửa ra bên ngoài…Một số nhà kinh tế trước đó cho rằng nới lỏng mức độ cho phép tham gia vào thị trường trước hết nên bắt đầu từ thị trường hóa lãi suất, chỉ khi chủ thể tham gia vào thị trường tài chính đa nguyên hóa thì mới có thể thật sự thực hiện được thị trường hóa lãi suất.Theo chuyên gia kinh tế Trịnh Tân Lập, nới lỏng mức độ cho phép tham gia vào thị trường nên được đặt lên vị trí hàng đầu trong cải cách tài chính, nên trên cơ sở xây dựng các chế độ như bảo hiểm tiền gửi, nới lỏng hạn chế đối với việc tham gia vào thị trường./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: