Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 28/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát đi thông cáo báo chí về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corporation Limited (OCBC).Theo VPBank, ngày 22/11/2013, cổ đông lớn của Ngân hàng là OCBC có trụ sở chính tại 65 Chulia, #09-00 OCBC centre Singapore 049513 đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,88% trên tổng số cổ phần của VPBank. Bên nhận chuyển nhượng là các nhà đầu tư cá nhân trong nước.“OCBC chuyển nhượng cổ phiếu VPBank là chuyển nhượng cổ phiếu phổ thông trên thị trường thứ cấp, do đó không làm ảnh hưởng tới vốn điều lệ, tình hình tài chính, định hướng chiến lược cũng như các hoạt động của Ngân hàng,” bản thông cáo nhấn mạnh.Hội đồng quản trị VPBank ủng hộ việc cổ đông OCBC chuyển nhượng cổ phần, vì việc này sẽ giải phóng giới hạn góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank. Ngân hàng sẽ có cơ hội tìm kiếm các đối tác chiến lược mới phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới.Theo VPBank, ngoài chính sách cổ tức đã thể hiện rõ chiến lược chia cổ tức bằng cổ phiếu (tái đầu tư lợi nhuận để lại hàng năm) nhằm tăng vốn chủ sở hữu cho Ngân hàng. Cơ hội bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài mới trong tương lai sẽ gia tăng vốn chủ sở hữu và các lợi ích khác cho ngân hàng cũng như các cổ đông. Hiện tại, cũng đã có một số nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng đang rất quan tâm, tiếp xúc và tiến hành thẩm định VPBank.Cơ cấu cổ đông hiện tại của VPBank là: 3.674 cổ đông cá nhân với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ 87,86% vốn điều lệ; còn lại 35 cổ đông là tổ chức trong nước chiếm tỷ lệ 12,14% vốn điều lệ. Ngân hàng không có cổ đông lớn và không có cổ đông nước ngoài.
'Cơ cấu cổ đông này đảm bảo tính đại chúng của Ngân hàng và không có thay đổi lớn so với các giai đoạn trước ngoại trừ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài bởi giao dịch nêu trên,' nội dung thông cáo nêu rõ.
Hiện tại, tổng tài sản của VPBank đạt trên 119.577 tỷ đồng, vốn điều lệ là 5.770 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Ngân hàng là 7.106 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt 560 tỷ đồng.Ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 1.100 tỷ đồng, tổng tài sản 120.000 tỷ đồng vào cuối năm nay và thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam vào năm 2017./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: