Giao dịch tại Ngân hàng. (Ảnh: Thúy Hà/Vietnam+).


Trung tâm nghiên cứu của Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố một bản báo cáo dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2014, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các dự báo và kiến nghị về chính sách tiền tệ, lãi suất, nợ xấu và tỷ giá.Báo cáo cho biết, theo lộ trình năm 2014, hệ thống tổ chức tín dụng cần giải quyết căn bản vấn đề nợ xấu và bắt tay vào tái cơ cấu quản trị hoạt động, do vậy BIDV kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ xấu và ban hành các văn bản về quản trị rủi ro theo lộ trình đặt ra; đến năm 2014 hoàn thành căn bản tái cơ cấu tài chính (xử lý nợ xấu) và 2015 hoàn thành căn bản tái cơ cấu hoạt động và quản trị.Do đó, trong năm 2014, BIDV đề xuất Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu mới phát sinh: phối hợp bộ ngành liên về vấn đề xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ được bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); yêu cầu và giám sát thực hiện phân loại nợ đầy đủ, chính xác, ưu tiên nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro.Ngoài ra, cũng theo báo cáo, Ngân hàng Nhà nước nên tăng cường công tác thanh tra giám sát đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; bám sát hỗ trợ phát huy vai trò của VAMC, phấn đấu đến 2015 xử lý xong số nợ xấu hiện nay và triển khai áp dụng một số văn bản quan trọng về quản lý rủi ro.Về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, bản báo cáo đề nghị Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các quy định an toàn hoạt động ngân hàng để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; các cơ chế, chính sách, khuyến khích miễn giảm thuế, phí để hỗ trợ tổ chức tín dụng trong xử lý nợ xấu và các tài sản đảm bảo tiền vay, giảm thuế, phí liên quan đến các giao dịch sáp nhập, hợp nhất, mua lại.Về tỷ giá, Trung tâm nghiên cứu cho rằng tỷ giá sẽ ổn định trong biên độ cho phép của Ngân hàng Nhà nước với khả năng tăng trưởng nguồn cung ngoại tệ từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ODA, kiều hối trong khi sức cầu nội địa và hoạt động nhập khẩu sẽ không thay đổi nhiều trong thời gian còn lại của năm.Cùng với đó, nền tảng vĩ mô ổn định, dự trữ ngoại hối quốc gia vững mạnh (dự kiến đạt hơn 30 tỷ USD, đảm bảo 12,5 tuần nhập khẩu cuối năm 2013 và khoảng 14 tuần nhập khẩu năm 2014) sẽ là những cơ sở quan trọng cho sự ổn định vững chắc của tỷ giá.BIDV cho rằng, với mức điều chỉnh 2% - 4% và biên độ dao động 1% được giữ đến cuối năm 2014, tỷ giá sẽ vào khoảng 21.400-22.000 đồng/USD hướng đến hỗ trợ xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại, cán cân tổng thể.Đối với thị trường vàng, báo cáo cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nên tiếp tục kiên định chính sách đã đề ra, tăng cường truyền thông và tính đến giải pháp lâu dài như thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: