Cách mở két sắt khóa cơ đổi mã nhanh nhất

Két sắt là vật dụng cần thiết với mỗi cá nhân, gia đình hay cơ quan trong việc lưu trữ, cất giữ tài sản quan trọng, có giá trị. Đối với két sắt khóa cơ, việc đổi mật khẩu là việc không dễ với khách hàng. Dưới đây tôi sẽ giới thiệu cách mở và đổi mã két sắt, két bạc khóa cơ một cách nhanh nhất:
Két sắt khóa mã cơ được chia thành 3 loại:

- Loại 1: Khóa mã cơ không đổi được mật khẩu

- Loại 2: Khóa mã cơ phổ thông, đổi được mã nhưng hạn chế số bộ mã đổi và mã đổi không cố định mà chỉ ngẫu nhiên từng bộ khóa.

- Loại 3: Khóa mã cơ có thể đổi mã không giới hạn chế độ bộ mã và khách hàng được chọn số theo nguyên tắc nhất định.

Người ta quy định: Vạch chính là vạch 12 giờ; vạch phụ là vạch 11 giờ hoặc 13 giờ.

Cách mở khóa mã két sắt như sau:

1. Với két sắt khóa mã đặt một mã số: quay ít nhất 4 lần (có thể hơn 4 lần) tới mã đó theo chiều vạch phụ nhưng căn vạch chính và quay ngược lại cho đến khi kịch khóa không quay được nữa. Sau đó kết hợp với chìa khóa và mở két. Lưu ý khóa có một nấc kịch, 1 nấc nhẹ và 1 nấc kịch hẳn.
2. Với két đặt 3 mã số:

- Mã 1: quay ít nhất 4 lần tới mã thứ nhất theo chiều vạch phụ nhưng căn vạch chính và dừng ở mã số thứ nhất.

- Mã 2: từ mã thứ nhất, quay ngược chiều vạch phụ nhưng căn vạch chính tới mã thứ hai 3 lần.

- Mã 3: Từ mã thứ hai, quay chiều vạch phụ nhưng căn vạch chính tới mã thứ ba 2 lần.

- Quay ngược chiều vạch phụ đến kịch hẳn

- Kết hợp với khóa chìa và mở két sắt.

Cách mở khóa còn được tóm tắt: 4 theo, 3 ngược, 2 theo, 1 ngược - kịch.

Mã số đầu tiên có thể quay quá số lần quy định, hai mã còn lại thì phải quay đúng số lần quy định và nếu sau thì phải làm lại từ đầu.Cách mở két sắt khóa cơ đổi mã nhanh nhất