Thu thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Theo Cục Thuế Hà Nội, mặc dù kế hoạch giao thu so với năm 2012 tăng, song bằng nhiều biện pháp ngành thuế Thủ đô đã “dốc sức”, vượt khó hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2013.Theo đó thành phố Hà Nội đã thu được 162.035 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu xuất nhập khẩu là 10.915 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán pháp lệnh; thu nội địa là 151.120 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán pháp lệnh.Mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng các khoản thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ dầu; thu tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất; lệ phí trước bạ; thu khác ngân sách; thu cố định tại xã trên địa bàn Hà Nội, cũng đều hoàn thành dự toán.Kết quả trên là do năm 2013, Cục Thuế Hà Nội đã tăng cường đôn đốc thu, thanh kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Mặt khác, ngành thuế Hà Nội đã công khai, minh bạch các thông tư, hướng dẫn, quy định của các cấp liên quan đến nghĩa vụ thuế tại “bộ phận một cửa.”Bên cạnh đó, qua công nghệ thông tin và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Nội đã kịp thời giải quyết các khúc mắc trong thực thi các chính sách thuế đồng thời, ngăn ngừa kịp thời các hành vi khai sai, lợi dụng chính sách ưu đãi thuế để gian lận, trốn thuế; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để cố tình đề nghị hoàn thuế sai, kê khai miễn, giảm không đúng quy định để chiếm đoạt ngân sách nhà nước.Theo Cục Thuế Hà Nội, trong năm 2014, ngành này sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các ban, ngành và người nộp thuế về “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.”Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi đối thoại với các tổ chức cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thu, nộp thuế điện tử…., nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: