Ngày 7/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan, các tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch tiền mặt đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu các loại mệnh giá tiền cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp đủ tiền mặt, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu rút tiền tại các máy ATM, nhất là vào thời điểm giáp Tết, đặc biệt tại các thành phố lớn và các địa phương có khu công nghiệp tập trung đông dân cư và cán bộ công nhân.Đối với các đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông có mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống, hiện nay còn tồn kho một số lượng khá lớn tại các kho tiền Trung ương và các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị đưa các loại tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng vào lưu thông để đảm bảo cơ cấu tiền mặt trong lưu thông.Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường, Công an, Sở văn hóa thông tin của các tỉnh, thành phố có biện pháp phù hợp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh đổi tiền lẻ để lấy lãi tại các khu vực lễ hội, đền, chùa hoặc kinh doanh trên mạng gây ảnh hưởng tới việc lưu thông tiền tệ trên địa bàn.Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông tại các địa phương nhằm tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đồng tình, ủng hộ việc sử dụng đồng tiền mệnh giá nhỏ một cách hợp lý, đúng chức năng và tăng cường bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: