Tổng tài sản tăng 14,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.750 tỷ đồng, cổ tức dự tính ở mức 10%, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng là 0,82%... đây là những con số được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) công bố tại Hội nghị khách hàng thường niên và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2014.Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết: Trong năm 2013, với việc thực hiện thành công tăng vốn điều lệ lên trên 37.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 55.000 tỷ đồng, VietinBank đã trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam; Nộp ngân sách Nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng và là ngân hàng có vốn điều lệ, lợi nhuận, nộp thuế cao nhất trong toàn hệ thống.Năm 2013, tín dụng đầu tư của VietinBank đã tập trung tháo gỡ khó khăn, phục vụ tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cho vay các dự án trọng điểm quốc gia, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các khu công nghiệp, khu kinh tế, cho vay nông nghiệp, nông thôn... với lãi suất thấp, ưu đãi, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xã hội, ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện an sinh xã hội.Theo ông Hùng, năm 2014 sẽ tập trung tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tập trung xử lý thu hồi nợ, kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất... đảm bảo hoạt động của VietinBank tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững.
Trong năm 2014, VietinBank phấn đấu đưa tổng tài sản tăng 10-15%, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 10-15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ≥ 10%, tỷ lệ chi trả cổ tức 8-10%./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: