Ngày 14/1, Ngân hàng Nhà nước công bố: đến ngày 31/12/2013, các ngân hàng đã cam kết cho vay gần 1.790 khách hàng, với tổng số tiền hơn 1.880 tỷ đồng.
Trong số đó, đã giải ngân cho 1.765 khách hàng, với tổng dư nợ gần 760 tỷ đồng, tăng 61% so với cuối tháng 11/2013.Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, các ngân hàng đã cam kết cho 1.777 khách hàng cá nhân vay, với tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân cho gần 1.760 khách hàng, với dư nợ hơn 420 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã giải ngân nhiều nhất, với dư nợ 146 tỷ đồng cho gần 540 khách hàng.
Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã giải ngân cho 488 khách hàng, với dư nợ 128 tỷ đồng. Ngân hàng có số tiền giải ngân thấp nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, với dư nợ 6,2 tỷ đồng cho 50 khách hàng.Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đã xác nhận đăng ký của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được ký hợp đồng tín dụng với 12 doanh nghiệp, với tổng số tiền cam kết 1.238 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,8% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp.
Trong đó, đã giải ngân cho sáu doanh nghiệp (gồm 7 dự án), với số tiền là gần 334 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: