Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).


Ngày 15/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị số 01/2014 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014.Mục tiêu của chỉ thị là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Năm 2014, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 12-14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế.Trong đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng cần chủ động triển khai các giải pháp tự xử lý nợ xấu như đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ; bán nợ xấu cho các công ty quản lý tài sản, mua bán nợ; kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí hoạt động để tích cực trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; triển khai các giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai, không được thực hiện việc cơ cấu lại nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu hoặc làm sai lệch chất lượng tín dụng.Các tổ chức tín dụng cũng phải thực hiện việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2014 phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng; ưu tiên tập trung vốn cho các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất các khoản vay cũ; xem xét miễn, giảm lãi vốn vay trên cơ sở khả năng tài chính của tổ chức tín dụng; chủ động triển khai gói tín dụng dựa trên chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí hoạt động cho vay, hỗ trợ khách hàng vay vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.Đối với lãi suất huy động và cho vay, Thống đốc nhấn mạnh, các tổ chức tín dụng phải áp dụng mức lãi suất cho vay ở mức hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí quy định tại Thông tư 05/2011; niêm yết công khai các loại phí và mức phí được thu theo quy định.Các tổ chức tín dụng phải thường xuyên giám sát chặt chẽ về lãi suất huy động và cho vay, kịp thời phát hiện các vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Tổ chức tín dụng vi phạm về lãi suất bị xử lý theo quy định của pháp luật.Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm túc về mua bán ngoại tệ, niêm yết tỷ giá, quản lý ngoại hối để ổn định thị trường; thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật về hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và cung ứng dịch vụ bảo quản vàng; tiếp tục triển khai đồng bộ, khẩn trương các giải pháp cơ cấu lại theo phương án phù hợp với Đề án tái cơ cấu tại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015.Các tổ chức tín dụng cần cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin hoạt động kinh doanh theo quy định và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Ngân hàng Nhà nước.Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: