Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/1/2014, tổng số tiền các ngân hàng đã giải ngân theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở chỉ đạt 1.068,5 tỷ đồng/2.324,3 tỷ đồng đã cam kết, chưa đạt 4% tổng nguồn vốn dự kiến.Việc giải ngân đã được các ngân hàng thương mại xác nhận với các hộ gia đình, cá nhân tham gia vay gói tín dụng này. Thống kê từ năm ngân hàng được chỉ định giải ngân gói 30.000 tỷ đồng cho thấy các tổ chức tín dụng cũng đã cam kết cho vay 2.231 khách hàng vay với tổng số tiền 801,6 tỷ đồng và đã giải ngân theo tiến độ cho 2.208 khách hàng với dư nợ 533,7 tỷ đồng.Trong đó, dẫn đầu là BIDV khi ngân hàng này đã cam kết cho 690 khách hàng vay với số tiền 281,6 tỷ đồng và đã giải ngân cho 690 khách hàng với số tiền là 192,4 tỷ đồng.Tiếp đó là VietinBank cam kết cho 754 khách hàng vay với số tiền 249,8 tỷ đồng, đã giải ngân cho 754 khách hàng với dư nợ 153,4 tỷ đồng.Vietcombank cam kết cho 559 khách hàng vay với số tiền 225 tỷ đồng, đã giải ngân cho 559 khách hàng với dư nợ 148,7 tỷ đồng.Agribank cam kết cho 149 khách hàng vay với số tiền 45,3 tỷ đồng, đã giải ngân cho 149 khách hàng với dư nợ 31,4 tỷ đồng.MHB cam kết cho 79 khách hàng vay với số tiền 21,2 tỷ đồng, đã giải ngân cho 56 khách hàng với dư nợ 7,7 tỷ đồng.Mặc dù xét trên các con số trên thì việc giải ngân gói tín dụng này còn chậm nhưng các ngân hàng đều khẳng định con số giải ngân vẫn tiếp tục tăng bởi còn nhiều hồ sơ của khách hàng vẫn đang chờ thẩm định.Bằng chứng là con số giải ngân và khách hàng vay của tháng 1/2014 đã tăng 32,7% so với tháng 12/2013.
Ngoài việc các thủ tục xin xác nhận, cho vay rất chặt chẽ, trên thực tế hiện quỹ nhà đáp ứng yêu cầu trong nhóm được vay vẫn thiếu và chưa đủ điều kiện để bán. Bởi vậy, ngoài việc dòng vốn đã thông cũng cần đẩy nhanh việc phát triển quỹ nhà thuộc nhóm này.Đối với khách hàng, đến nay Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận đăng ký của BIDV, VietinBank, Agribank được ký hợp đồng tín dụng với 15 doanh nghiệp với tổng số tiền cam kết 1.501 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,7% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp. Trong đó, đã giải ngân cho 10 doanh nghiệp (11 dự án) với số tiền là 534,8 tỷ đồng.Riêng tháng 01/2014, Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận việc đăng ký cho vay hỗ trợ nhà ở bằng nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN đối với 3 dự án vay vốn tại BIDV với tổng số tiền được xác nhận đăng ký vay là 263 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được xác nhận lên 16 dự án./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: