Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng HSBC Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.528 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua của ngân hàng mẹ (Vương quốc Anh).
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu HSBC Việt Nam xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao; thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, HSBC Việt Nam có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước gồm: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên HSBC Việt Nam báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi; các tài liệu, chứng từ chứng minh việc tăng vốn điều lệ của HSBC Việt Nam đã hoàn tất.Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: