Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 17/3-21/3, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn.Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 6 tháng dao động trong khoảng 1,44% - 5,42%/năm với mức giảm từ 0,07 điểm % đến 0,76 điểm %/năm.Đối với lãi suất huy động VND, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng từ ngày 18/3/2014, mặt bằng lãi suất huy động VND giảm khoảng 0,5-1%/năm so với thời điểm trước khi điều chỉnh.Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6-7,5% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 7,5-8,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng.Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi, các tổ chức tín dụng đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) từ 9% xuống còn 8%/năm.Trái ngược VND, các giao dịch bình quân bằng USD trên thị trường liên ngân hàng lại có xu hướng tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng dao động trong khoảng 0,66% - 2,05%/năm với mức tăng từ 0,12 điểm % đến 1,05 điểm %/năm.Tuy nhiên, lãi suất huy động USD đã được các tổ chức tín dụng đồng loạt điều chỉnh giảm về mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước là 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25% đối với tiền gửi của tổ chức.Còn lãi suất cho vay USD ổn định so với tuần trước, phổ biến 4-7%/năm; trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 4-6%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 6-7%/năm./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: