Theo Ngân hàng quốc gia Séc (CNB), nợ nước ngoài của nước này năm 2013 đã tăng thêm 262,5 tỷ koruna, lên mức 2.215 tỷ koruna (hơn 110 tỷ USD), chiếm 57,15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.Theo CNB, chỉ tính riêng trong quý 4 năm ngoái, nợ nước ngoài của Séc đã tăng 250,2 tỷ koruna. Gánh nặng nợ nước ngoài bị tác động chủ yếu bởi sự gia tăng các khoản nợ ngắn hạn của các ngân hàng, chủ yếu là dưới hình thức tiền gửi ngắn hạn từ các ngân hàng nước ngoài. Tỷ trọng nợ của khu vực ngân hàng trong tổng số nợ nước ngoài của Séc đã tăng lên đến 27,2%.Ngoài việc nước ngoài đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, các khoản tín dụng thương mại ngắn hạn cũng góp phần làm gia tăng nợ nước ngoài của khu vực doanh nghiệp. Các khoản nợ bên ngoài của khu vực doanh nghiệp chiếm tới 44,8% tổng số nợ nước ngoài.Chính phủ Séc có khoản nợ nước ngoài khổng lồ còn là do các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt mua trái phiếu chính phủ và do Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cắt giảm khoản vay đầu tư tài chính cho cơ sở hạ tầng. Các khoản nợ bên ngoài của khu vực chính phủ chiếm 28% tổng số nợ nước ngoài.Tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nợ nước ngoài dài hạn của Cộng hòa Séc là 47,2% trong quý 4, nợ khu vực công chiếm phần còn lại (52,8%). Các khoản nợ này bao gồm nợ của chính phủ hoặc được chính phủ bảo lãnh và các khoản nợ của các doanh nghiệp phần lớn thuộc sở hữu của nhà nước với kỳ hạn dài hơn một năm.Đầu tư quốc tế của Cộng hòa Séc giảm thâm hụt 63,1 tỷ koruna, xuống còn 1.771,8 tỷ koruna trong quý 4 năm 2013. Tỷ lệ thâm hụt đầu tư quốc tế so với GDP tính theo giá hiện hành giảm xuống 45,7%. Tính cả năm, thâm hụt đã giảm 103,8 tỷ koruna.Ngân hàng quốc gia Séc cũng cho biết các khoản đầu tư ở nước ngoài tăng 355,2 tỷ koruna trong quý 4, lên 3.182,2 tỷ koruna. So với năm 2012, các khoản đầu tư ở nước ngoài của Séc tăng 485 tỷ koruna, chủ yếu là do sự gia tăng các tài sản ở nước ngoài của khu vực ngân hàng, dự trữ ngoại tệ của CNB và các khoản đầu tư trực tiếp của Séc ở nước ngoài./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: