Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số ngân hàng bị giải thể, rút giấy phép sau khi tái cơ cấu hệ thống có thể lên từ 7-10 đơn vị trong thời gian tới.Thông tin trên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/4. Theo đó, dự kiến năm 2014 sẽ tiếp tục xử lý 6-7 ngân hàng thông qua việc hợp nhất, sáp nhập.<iframe width='560' height='420' frameborder='0' src='//www.youtube.com/embed/PNgi3LwVluU?rel=0'></iframe>

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: