Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) dành 1.000 tỷ đồng chocác doanh nghiệp xây lắp vay với lãi suất 8,5%/năm cùng nhiều ưu đãi khác thông qua gói sản phẩm “Cấp tín dụng doanh nghiệp xây lắp.”Lãnh đạo OceanBank cho biết, chương trình này nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây lắp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.Khoản vay sẽ được OceanBank cho vay với mức lãi suất 8,5%/năm trong 03 tháng đầu, đây là mức lãi suất ưu đãi giảm 2%-3%/năm so với mức lãi thông thường.Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi về phí như giảm tới 30% phí bảo lãnh, giảm 30% phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống liên quan đến công trình/dự án do OceanBank tài trợ vốn trong vòng 03 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp xây lắp để thanh toán các chi phí thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư, phù hợp với dự toán công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt như: thanh toán tiền mua hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào; thanh toán tiền lương nhân công, chi phí vận chuyển, thuê lán trại; thanh toán cho nhà thầu phụ và các chi phí hợp lý khác phù hợp với dự toán đã được phê duyệt./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: