Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.Theo đó, trong đại hội lần này, Hội đồng quản trị SHB trình ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 11.082 tỷ đồng, tăng 2.216 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 4:1 (giữ 4 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu).Theo kế hoạch, với số vốn tăng thêm này, SHB dự kiến dành 20% để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ; 80% còn lại (khoảng 1.756 tỷ đồng) được ngân hàng dành để cho vay thêm khách cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.Cụ thể, năm 2014 SHB sẽ dành 460 tỷ đồng xây trụ sở chính tại Hà Nội và một số chi nhánh ở các tỉnh thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương.Ngoài ra, Ngân hàng sẽ nâng cao cơ sở vật chất của các chi nhánh cũ, hiện đại hóa công nghệ tin học, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho mở rộng mạng lưới trong năm 2014 tại các chi nhánh như Ninh Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tuyên Quang và Ngân hàng con tại Lào, Campuchia...Tính đến cuối năm 2013, tổng tài sản hợp nhất của SHB là 143.625 tỷ, tăng 27.088 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động là gần 131 nghìn tỷ, tăng 25,76%; lãi sau thuế gần 850 tỷ đồng (đã kiểm toán) và dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7,5%./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: