Năm 2014, mặc dù tổng tài sản của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) dự kiến đạt 640.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013, tuy nhiên Ngân hàng này chỉ dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế là 7.280 tỷ đồng, giảm 6,1% so với năm 2013.Đây là dự thảo tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh 2014 và kết quả 2013 của VietinBank (mã CTG) tại Đại hội cổ đông sắp tới.Theo đó, năm 2014, VietinBank dự kiến tổng tài sản đạt 640.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 11,8%; trong đó dư nợ tín dụng đạt 519.458 tỷ đồng, tăng 13%. Nguồn vốn huy động đạt 573.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng kiểm soát dưới 3%.Trong năm 2014, dự kiến vốn chủ sở hữu của VietinBank cũng 1,6% lên 54.931 tỷ đồng, song vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 37.234 tỷ đồng.Hội đồng quản trị ngân hàng dự kiến tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, mở rộng ra thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm đầu tư mới như phái sinh và cấu trúc, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ; tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra các thị trường tiềm năng đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống như Anh, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Australia, Canada, Pháp, Mỹ và các nước ASEAN.Trong năm 2013, với việc thực hiện tăng vốn điều lệ lên 37,2 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với 2012, vốn chủ sở hữu đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, VietinBank đã trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: