Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB) vừa bổ sung thêm một tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 vè việc sẽ tham gia tái cấu trúc công ty tài chính theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.Cụ thể, SHB sẽ nhận sáp nhập một công ty tài chính và tái cấu trúc công ty tài chính đó phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của ngân hàng.Hội đồng quản trị đề xuất cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đánh giá, lựa chọn công ty tài chính phù hợp để nhận sáp nhập, xác định phương án tái cấu trúc công ty đó. Ngoài ra, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng đề án sáp nhập và triển khai các công việc liên quan đến việc sáp nhập.Tuy nhiên, tên Công ty tài chính thì chưa được Ngân hàng này tiết lộ vì vẫn còn nằm trong vòng đàm phán.Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai SHB tiến hành nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng khác.Theo lý giải của lãnh đạo SHB, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương tái cấu trúc ngành ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, SHB đã nhận sáp nhập thành công Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank). Giao dịch sáp nhập thành công đã đưa SHB lên một tầm cao mới với quy mô vốn lớn, mạng lưới hoạt động rộng khắp, có uy tín trên thị trường.Hội đồng quản trị Ngân hàng nhận thấy đây là cơ hội cho SHB nhận sáp nhập một Công ty tài chính để tái cấu trúc thành một đơn vị trực thuộc SHB tập trung phát triển mảng dịch vụ ngân hàng phục vụ tiêu dùng. Đây là một trong những dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh giai đoạn hiện nay, đem lại nhiều nguồn thu giá trị gia tăng cho Ngân hàng.Tính đến cuối năm 2013, tổng tài sản hợp nhất của SHB là 143.625 tỷ, tăng 27.088 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động là gần 131 nghìn tỷ, tăng 25,76%; lãi sau thuế gần 850 tỷ đồng (đã kiểm toán) và dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7,5%./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: