Ngày 17/4/2014, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch 2014 của Ngân hàng với lợi nhuận 438 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013.Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch tổng tài sản đạt 50 nghìn tỷ đồng, tăng 18 nghìn tỷ đồng; lượng khách hàng tăng 60%; nợ xấu dưới 2,5% so với năm 2013.Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết, hiện nay, TPBank đã tái cấu trúc thành công, trở thành ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, hoạt động hiệu quả cao, công nghệ hiện đại, nhân sự và chất lượng dịch vụ tốt.'Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2014 để từng bước chinh phục mục tiêu đứng vào hàng ngũ các ngân hàng có lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam vào năm 2017,” ông Hưng nhấn mạnh.Quý 1/2014, TPBank đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kế họach đề ra, lợi nhuận lũy kế trên 20% kế hoạch cả năm, huy động tăng 8%, dư nợ tăng 12% so với quý trước./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: