Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019.Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ của MB lên 15.500 tỷ đồng (tăng 4.243 tỷ đồng) qua hai đợt phát hành. Đợt 1, MB sẽ tăng vốn thêm 337 tỷ đồng thông qua việc việc phát hành 33,7 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu của MB.
Trong đợt 2, MB sẽ phát hành thêm 390 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược trong và ngoài nước, để tăng vốn điều lệ thêm ít nhất 3.906 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán cho mỗi cổ đông chiến lược sẽ được Hội đồng quản trị quyết định.
Giá cổ phiếu chào bán là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa là 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá. Thời gian chào bán cổ phiếu dự kiến là quý 3 và quý 4 năm 2014.
Việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB.Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với nhiều chỉ tiêu quan trọng: tổng tài sản hợp nhất đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.100 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức ở khoảng 10%; huy động riêng ngân hàng tăng 10%, dư nợ tăng 13%.Dự kiến MB sẽ chia cổ tức tỷ lệ 11% cho năm 2013, trong đó 8% là tiền mặt. Năm 2014 ngân hàng dự kiến cổ tức khoảng 10%.Đặc biệt, với công tác kiểm soát nợ xấu, MB dự kiến áp dụng Thông tư 02 và Thông tư 09 về chuẩn phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro mới sẽ khiến nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng tăng lên. Riêng MB, đơn vị dự kiến tỷ lệ nợ xấu 2014 khoảng 3,5%, tăng so với mức 2,45% cuối năm 2013 và bày tỏ đã có chiến lược tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, đánh giá chất lượng nợ định kỳ, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm nợ có dấu hiệu suy giảm.Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014-2019. Đáng chú ý trong danh sách các ứng cử viên không còn thấy tên của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Văn Bé.Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm các ông bà: Lê Công, Hà Tiến Dũng, Lê Hữu Đức, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đăng Nghiêm, Nguyễn Thị Ngọc, Lưu Trung Thái, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Thủy và thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Nguyễn Văn Huệ.Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Huệ không phải các thành viên của nhiệm kỳ cũ.Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm: Nguyễn Thanh Bình, Lê Minh Hồng, Vũ Thị Hải Phượng, Đặng Quốc Tiến.MB phấn đấu đến năm 2018 có mặt trong top 5 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản kỳ vọng đạt 320.000 tỷ đồng, hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận tăng gấp 1,7 lần so với hiện nay. Cổ tức hàng năm dự kiến cao hơn lãi suất huy động tiền gửi bình quân của MB khoảng 30% phù hợp với chính sách cổ tức của ngân hàng.<blockquote>
So với năm 2008, năm 2013, tổng tài sản đạt của MB đạt 180.381 tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần; vốn chủ sở hữu đạt 15.148 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần; vốn điều lệ đạt 11.256 tỷ đồng, tăng 3,3 lần; huy động vốn đạt 136.089 tỷ đồng tăng gấp 5 lần; dư nợ đạt 88.253 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần; nợ xấu kiểm soát ở mức 2,45%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.022 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần.
</blockquote>


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: