Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tổng doanh thu hợp nhất trong năm nay đạt khoảng 18.329 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế là khoảng 1.500 tỷ đồng.Cũng theo thông tin mới nhất từ Đại hội cổ đông thường niên 2014 vừa tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội, mức doanh thu dự kiến trên sẽ tăng khoảng 7,2% so với năm 2013, trong đó riêng công ty mẹ sẽ có doanh thu tăng 4,7% để có mức thu khoảng hơn 1.400 tỷ đồng.Lợi nhuận trước thuế từ đó được phía Bảo Việt tính toán sẽ vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản thuế, số tiền lãi ước còn 1.183 tỷ đồng. Trong số này, lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ được phía Bảo Việt dự kiến vào khoảng 1.120 tỷ đồng.Nói thêm về kế hoạch trong năm 2014, đại diện của Tập đoàn Bảo Việt cho hay, đơn vị này dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ khoảng 40 triệu đến 61,5 triệu cổ phần phổ thông. Thời điểm hoàn thành phát hành trước ngày 31/3/2015.Dự kiến sau đợt phát hành, số vốn điều lệ tập đoàn sẽ tăng thêm từ 400-615 tỷ đồng, nâng số vốn điều lệ mới của tập đoàn này lên khoảng 7.205-7.420 tỷ đồng.Cập nhật thêm tình hình kinh doanh năm 2013, đại diện Tập đoàn Bảo Việt cho hay, tổng doanh thu trong năm qua của Bảo Việt ở mức 17.096 tỷ đồng, tăng khoảng 6,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt trong năm qua đạt 1.234 tỷ đồng.Đánh giá về những con số này, ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt khẳng định, mặc dù nền kinh tế năm qua còn gặp nhiều khó khăn song Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Tỷ lệ này theo ông Hà sẽ tương đương số tiền 1.021 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: