Quảng cảnh Đại hội Cổ đông thường niên VietinBank. (Nguồn: VietinBank)


Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), các cổ đông đã thống nhất thông qua biên bản cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2014-2019.Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng giám đốc VietinBank, nắm giữ 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank, thay ông Phạm Huy Hùng.Bên cạnh đó, ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, người nắm giữ 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng được bầu làm Tổng giám đốc VietinBank.Danh sách Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 gồm có ông, bà: ông Nguyễn Văn Thắng, Lê Đức Thọ, Cát Quang Dương, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Huy Thông, Hiroyuki Nagata và ông Go Watanabe.Trong 7 thành viên Hội đồng quản trị, có 6 thành viên đương nhiệm và đặc biệt có sự xuất hiện mới của ông Lê Đức Thọ. Ông Thọ từng là Phó Tổng giám đốc của VietinBank, sau đó ông Thọ được điều động và bổ nhiệm chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước từ tháng 8/2013.Hiện Hội đồng quản trị đương nhiệm của VietinBank có 10 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người nước ngoài (đại diện vốn cho IFC và BTMU). Ngoài ông Phạm Huy Hùng, ba nhân vật còn lại trong Hội đồng quản trị đương nhiệm không có tên trong danh sách ứng cử cho nhiệm kỳ mới gồm: bà Đỗ Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Bắc và ông Michael Knight Ipson.Như vậy, kể từ ngày 29/4, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ trước sẽ thôi giữ chức vụ này về nghỉ hưu theo chế độ.Còn các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm: bà Trần Thị Lệ Nga, trưởng ban kiểm soát VietinBank; bà Phạm Thị Thơm, thành viên ban kiểm soát VietinBank; bà Vũ Thị Bích Hồng, thành viên ban kiểm soát VietinBank.Tại Đại hội, các cổ đông cũng thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của năm 2014 là: Tổng tài sản 640.000 tỷ đồng, tăng 11%; tổng nguồn vốn huy động 573.000 tỷ đồng, tăng 12%; tổng dư nợ và đầu tư 524.000 tỷ đồng, tăng 11,8%; vốn chủ sở hữu đạt 54.931 tỷ đồng, tăng 1,6%; lợi nhuận trước thuế 7.280 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức 10%; ROE là 10-12%; ROA là 1,2-1,5%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.Để đạt được những mục tiêu trên, trong năm 2014, ngân hàng sẽ tập trung vào tăng trưởng tín dụng và công tác bán hàng, nâng cao chất lượng công tác phân tích và đánh giá dự báo để có xu hướng tín dụng rõ ràng đối với từng nhóm hàng và từng ngành hàng. Hệ thống cảnh báo sớm tự động, hệ thống quản lý danh mục tín dụng sẽ sớm được xây dựng và hoàn thiện cùng với việc đổi mới mô hình, cải thiện quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.Chiến lược kinh doanh của VietinBank cũng sẽ có những bước chuyển biến mạnh. Danh mục đầu tư sẽ tiếp tục được cơ cấu lại với điểm nhấn là mở rộng hoạt động đầu tư và huy động vốn ra thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm đầu tư mới như phái sinh, cầu trúc cùng với việc áp dụng các phương thức quản lý danh mục đầu tư, kỹ thuật quản lý hiện đại và chuyên nghiệp./.<blockquote>
Đến hết 31/12/2013, tổng tài sản VietinBank đạt 576.400 tỷ đồng (tăng 14,5% so với năm 2012); nguồn vốn huy động tăng 11,2%, dư nợ tín dụng tăng 13,4%; lợi nhuận trước thuế 7.751 tỷ đồng, đạt 103%; chi trả cổ tức cho các cổ đông 10%.Đặc biệt, trong năm 2013, VietinBank đã hoàn tất việc bán 19,73% cổ phần cho cổ đông chiến lược là ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) và phát hành thêm 457,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, vốn điều lệ của VietinBank tăng lên 37.234 tỷ đồng (tăng 42% so với năm 2012), vốn chủ sở hữu đạt hơn 54.000 tỷ đồng, VietinBank đã trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, với hệ số an toàn vốn (CAR) 13,2%.
</blockquote>


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: