Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) chính thức công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Như vậy, với mỗi cổ phiếu cổ đông được nhận 1.000 đồng.Hiện nay, VietinBank đang có hơn 3.723 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến ngân hàng sẽ dành khoảng 3.723 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2013.Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/5/2014. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức bắt đầu từ 6/6.Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/6/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.Theo đại diện VietinBank, ngân hàng sẽ khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đối với thu nhập cá nhân từ việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: Cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2013 chi trả cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 23/5/2014 sẽ được ngân hàng khấu trừ thuế và nộp thuế theo quy định./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: