Bộ Tài chính vừa công bố bảng giá bán buôn tối đa với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường, trong đó phần lớn là những mặt hàng sữa loại 900g/hộp.Theo công bố này, những sản phẩm được áp trần chủ yếu là những mặt hàng quen thuộc trên thị trường như: Dielac Alpha, Friso Gold, Frisolac Gold, Enfamil, Enfagrow A+, Similac,…Đây là những sản phẩm của 5 doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường hiện tại là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mead Johnson Nutrition Việt Nam, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Frieslandcampina Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng 3A.Trong danh sách 25 sản phẩm, Bộ Tài chính dự định sẽ có giá tối đa với 15 sản phẩm sữa loại 900g, còn lại là những mặt hàng có trọng lượng khác như 400g, 800g, 1.500g, 1.700g và 1.800g.Trong số các sản phẩm sữa loại 900g, mức giá cao nhất là 406.000 đồng/hộp với sản phẩm IMP FRISOLAC GOLD 1. Với những sản phẩm tương tự như IMP FRISOLAC GOLD 2 và IMP FRISOLAC GOLD 3, mức trần sẽ lần lượt là 400.000 đồng/hộp và 365.000 đồng/hộp. Đây là một trong những nhóm sữa có mức giá cao nhất trong 25 sản phẩm vừa được công bố.Tương tự, nhóm sản phẩm Enfamil và Enfagrow A+ loại 900g với một số mặt hàng như: Enfamil A +1, Enfamil A +2, Enfagrow A+3 vanilla theo bảng giá của Bộ Tài chính sẽ có mức trần bán buôn là 309.000-381.000 đồng/hộp.Với sản phẩm sữa loại 400g, mức giá thấp nhất là mặt hàng Dielac Alpha 123 HG với giá 72.000 đồng/hộp. IMP FRISOLAC GOLD 1 loại 400g có giá trần cao nhất trong số 4 mặt hàng cùng khối lượng với giá 196.000 đồng/hộp.Đại diện Bộ Tài chính cho hay, trên cơ sở mức giá tối đa của 25 sản phẩm này, tổ chức, cá nhân căn cứ vào phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do bộ Tài chính ban hành để so sánh xác định giá cho sản phẩm của mình rồi gửi cho cơ quan có thẩm quyền quản lý giá trực thuộc Bộ.Cũng theo cơ quan quản lý, giá tối đa trong khâu bán lẻ được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá, nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn.Quyết định trên của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2014, thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất từ 10 ngày sau khi quyết định có hiệu lực và thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày trên.Trước đó, kết quả thanh tra giá sữa tại 5 doanh nghiệp lớn cũng được Bộ Tài chính thức công bố với hàng loạt sai phạm của các đơn vị về kê khai thuế cũng như các khoản chi vượt quy định. Theo đó, số tiền các doanh nghiệp sữa kê khai thiếu lên tới hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, những khoản chi cho quảng cáo, khuyến mãi vượt quy định làm tăng giá thành, giá bán sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 2,18%-16,39%.Ngay sau đó, phương án áp giá trần với mặt hàng trên đã được Bộ Tài chính kiến nghị và được Chính phủ chấp thuận./.

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: