Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cho biết, ngân hàng này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu huy động vốn năm 2014.Theo đó, HDBank được phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với các kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Lãi suất trái phiếu cố định trong năm đầu tiên và thả nổi các năm sau.Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cơ cấu nguồn vốn và tài trợ cho khách hàng. HDBank dự kiến chào bán cho khách hàng đóng sổ trong tháng Sáu.Việc nhận được giấy phép phát hành trái phiếu lần này thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước đối các hoạt động kinh doanh của HDBank.Trong các năm vừa qua, HDBank đều tổ chức thành công các đợt phát hành trái phiếu trung và dài hạn. Với các đợt phát hành trái phiếu thành công trước đó, HDBank đã cơ cấu nguồn vốn hợp lý, nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện để tài trợ trung dài hạn cho khách hàng có dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: