Thu ngân sách sau năm tháng đã đạt 45,8% dự toán, tương đương số tiền trên 358.500 tỷ đồng. Con số này nếu so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 16,9%.Thống kê cụ thể hơn về những con số trong năm tháng, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, số thu nội địa tính tới hết tháng Năm đã đạt trên 248.700 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán.Theo đánh giá của cơ quan quản lý, trong số thu nội địa trên, nhiều khoản thu quan trọng đang có tiến độ khá như: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 44,3% (tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2013), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 47,1% dự toán hay thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán.Ngoài ra, nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm tháng đạt khá, số thu ngân sách từ hoạt động này đã lên ngưỡng 94.980 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2013. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 33.000 tỷ đồng), số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn ước đạt 61.980 tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2013.Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số chi sau 5 tháng ước đạt 414.090 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán. Con số này so với cùng kỳ năm 2013 đã tăng 8,1%. Mức bội chi qua đó đã ở ngưỡng trên 55.000 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán năm.Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán, tiến độ triển khai của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: