Ngày 5/6, tại Washington DC (Mỹ), Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt 2 khoản tín dụng trị giá 500 triệu USD nhằm giúp Việt Nam thực hiện cải cách quản lý kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển đô thị vùng núi phía Bắc.Theo đó, WB phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD trong gói tín dụng hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh cho Việt Nam lần thứ 2 (EMCC 2) nhằm giúp Việt Nam thực hiện cải cách quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh.Đây là khoản thứ 2 trong 3 khoản tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực: Tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khóa nâng cao ổn định vĩ mô; tăng cường quản lý hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý đầu tư công nâng cao minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình khu vực công; giảm thủ tục hành chính, tăng cường chính sách thuế và mua sắm công tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.Mục tiêu của khoản tín dụng này là tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của nước ngoài vào ngành ngân hàng và thông qua kế hoạch giải quyết nợ xấu; tăng cường quản lý nợ trung hạn và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công; đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước và nâng cao minh bạch doanh nghiệp nhà nước và tăng cường khung pháp lý về mua sắm công, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.Khoản tín dụng EMCC lần đầu hỗ trợ ban hành một số luật mới và hỗ trợ Chính phủ thực hiện cải cách một số lĩnh vực như ban hành một số quyết định của Thủ tướng về tái cơ cấu tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước; giải quyết một số lĩnh vực yếu kém trong ngân hàng và tăng cường giám sát ngành ngân hàng và tăng cường khung thể chế quản lý nợ.Cùng ngày, WB cũng phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD cho Chương trình Phát triển đô thị quốc gia khu vực miền núi phía bắc.Theo đó, 7 thành phố vùng núi phía Bắc tham gia chương trình sẽ được triển khai theo phương pháp cấp vốn mới, gắn kết quả thực hiện với số vốn được cấp với mục tiêu trở thành đầu tàu phát triển kinh tế trong vùng.Lãnh đạo WB nhận định, đây là một trong những vùng kém phát triển với tỷ lệ người nghèo cao nhất trong cả nước. Chính vì vậy, các thành phố tham gia chương trình sẽ được cấp vốn theo các chương trình cụ thể nhằm tăng cường năng lực quản lý và phát triển các công trình hạ tầng như cầu, cống, đường giao thông và nâng cấp hạ tầng tại các khu vực thu nhập thấp. Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương tham gia dự án.Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam nhận định: “Đô thị hóa tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển địa phương, là trung tâm kinh tế, thương mại và hành chính cho trao đổi thương mại khu vực và biên mậu. Quy hoạch và phát triển bền vững đối với những thành phố này sẽ là cơ hội để giảm nghèo và tạo ra sự phát triển cho người dân tại khu vực còn kém phát triển này.'

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: