Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt hai khoản tín dụng trị giá 500 triệu USD nhằm giúp Việt Nam thực hiện cải cách quản lý kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển đô thị vùng núi phía Bắc.Bảy tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc gồm Điện Biên Phủ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang và Yên Bái sẽ được cấp 250 triệu USD nhằm tăng cường năng lực quản lý và phát triển các công trình hạ tầng.Ngoài ra, khoản tín dụng thứ hai được phê duyệt trị giá 250 triệu USD nằm trong gói tín dụng hỗ trợ quản lý kinh tế và năng lực cạnh tranh cho Việt Nam lần thứ 2./.<iframe width='560' height='420' frameborder='0' src='//www.youtube.com/embed/VtLJzxuKFXM?rel=0'></iframe>

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: